شما اینجا هستید: علوم قرآن و تفسیر > بیان در علوم و مسائل کلی قرآن
بیان در علوم و مسائل کلی قرآن
بیان در علوم و مسائل کلی قرآن
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 4405 کیلوبایت
نویسنده : آیت اللّه العظمی سیّد ابو القاسم خویی (ره)
موضوع : علوم قرآن و تفسیر
ناشر :
مترجم :

در میان پژوهش هاي گوناگونی که درباره ابعاد گسترده علوم قرآنی صورت گرفته است، البیان تفسیري خاص و مهم است که به خامه فقیه و مرجع عالی قدر جهان اسلام، حضرت آیت اللّه العظمی سیّد ابو القاسم خویی (ره)، به زبان عربی تقریر یافته است. درباره اهمیت موضوع و عظمت نویسنده کتاب در مقدمه مبسوط مترجمان به کفایت سخن رفته است. از سوي دیگر، ترجمه حاضر نیز به اعتراف کارشناسان و استادان این حوزه، یکی از اصیل ترین و دقیقترین ترجمه هایی است که از متن یک کتاب علمی صورت گرفته است و انتخاب این ترجمه از سوي......

ارسال نظر