شما اینجا هستید: علوم قرآن و تفسیر > تر جمه قرآن کریم استاد مجتبوي
تر جمه قرآن کریم استاد مجتبوي
تر جمه قرآن کریم استاد مجتبوي
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 3119 کیلوبایت
نویسنده : جلال الدین مجتبوي
موضوع : علوم قرآن و تفسیر
ناشر :
مترجم :

الفاتحه
به نام خداي بخشاینده مهربان( 1)سپاس و ستایش خداي راست، پروردگار جهانیان،( 2)آن بخشاینده مهربان،( 3)خداوند و فرمانرواي روز پاداش.( 4)تو را میپرستیم و بس و از تو یاري میخواهیم و بس.( 5)ما را به راه راست راه بنماي،( 6)راه کسانی که به آنان نعمت دادي نیکویی کردي نه راه خشم گرفتگان بر آنها و نه راه گمراهان .(7)

ارسال نظر