شما اینجا هستید: حدیث > معناشناسی عفاف در قرآن و حدیث پایان نامه
معناشناسی عفاف در قرآن و حدیث پایان نامه
معناشناسی عفاف در قرآن و حدیث پایان نامه
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1011 کیلوبایت
نویسنده : فریده پریوند
موضوع : حدیث
ناشر :
مترجم :

در اصطلاح واژه ي حجاب بیشتر در مورد پوشش زن به کار می رود که به این معنا (پرده) یعنی در پشت پرده بودن زن. آنچه امروزه از کلمه ي حجاب برداشت می شود، کمی متفاوت از کاربرد آن در گذشته است. امروزه حجاب یعنی پوشش براي زنان، شاید به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن باشد، به گفته ي مرحوم شهید مطهري (ره) معناي اصطلاحی حجاب بیشتر در عصر ما پیدا به معناي پوشش استفاده می کنند و کم تر از کلمه ي حجاب به معناي پوشش « ستر » شده است، اما فقها در کتب فقهی از واژه استفاده می نمایند.

ارسال نظر