شما اینجا هستید: حدیث > جهاد با نفس
جهاد با نفس
جهاد با نفس
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 2283 کیلوبایت
نویسنده : شیخ حر عاملی (ره )
موضوع : حدیث
ناشر :
مترجم :

کتاب (جهاد النفس ) مجموعه گرانسنگ حدیثی (وسائل الشیعه ) در نزد عالمان اخلاق از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده است و آن پاك نهادان همواره تشنه کامان اخلاق اسلامی و سالکان طریق را به خواندن و عمل کردن به این کتاب شریف سفارش می نموده اند.

ارسال نظر