شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > پیامبر 14 جاذبه هاي عشق
پیامبر 14 جاذبه هاي عشق
پیامبر 14 جاذبه هاي عشق
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 2788 کیلوبایت
نویسنده : میثاق امیر فجر
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

پیامبر به اطراف خود نگریست و چندان کسی از یاران خویش را ندید... همه پراکنده و گریخته و یا در کار فرار بودند، و جز اندکی از جانبازان وفادار که دشمن را از او دفع میکردند هیچ مدافعی نیافت. حمزه پدیدار نبود... علی نیز در دیدرس نبود و فقط جلوه تابان و امیدانگیز پرچمش در میان توفان مهالک چونان تابش چهره بدر در میان ابر، لحظاتی به چشم میخورد و دگربار ناپدید میشد.

ارسال نظر