شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > سیره عملی اهل بیت علیهم السلام (امام زین العابدین حضرت علی بن الحسین علیه السلام)
سیره عملی اهل بیت علیهم السلام (امام زین العابدین حضرت علی بن الحسین علیه السلام)
سیره عملی اهل بیت علیهم السلام (امام زین العابدین حضرت علی بن الحسین علیه السلام)
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 678 کیلوبایت
نویسنده : کاظم ارفع
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

یکی دیگر از آثار به جاي مانده آن امام همام است که داراي پنجاه حق فردي و اجتماعی است که مرحوم صدوق در من لایحضره الفقیه و خصال و أمالی و ابن شعبه در تحف العقول ص 255 نقل کرده اند. جامعیت و اهمیت این رساله را از مقدمه ي آن بخوبی می توان فهمید. ابتدا امام علیه السلام می فرماید: بدان خداوند ترا رحمت کند بر تو حقوق و وظایفی است که ترا در نماز در تمام حالات و رفتارت احاطه کرده است. در هر حرکت و سکونی که از تو سر بزند، در هر منزلی که در آن فرود آئی، در هر عضوي از اعضاء بدنت که آن را زیر و بالا سازي و بکار بندي. بعضی از این حقوق بزرگتر و مهمترند و بزرگترین آنها حقوقی است که خداوند تبارك و تعالی براي خود بر تو واجب دانسته است که البته اصل و ریشه همین است. آنگاه خداوند بر تو حقوقی لازم داشته است که شامل جمیع اندام هاي بدن از سر تا قدم می گردد وبراي چشم، گوش، زبان، دست، پا، شکم و غریزه ي جنسی تو هر یک جداگانه حقی مقرر است. سپس خداوند تبارك و تعالی براي افعال تو حقوقی واجب دانسته و براي نماز، و صدقه حقی مقرر داشته است...

ارسال نظر