شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > در مکتب فاطمه سلام الله علیها
در مکتب فاطمه سلام الله علیها
در مکتب فاطمه سلام الله علیها
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1644 کیلوبایت
نویسنده : علی قائمی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

این بخش را با رعایت اختصار طرح و عرضه می کنم، آن هم تنها در دو فصل: فصلی از آن در معرفی این اثر است که در آن پس از ذکر مقدمه اي به تعریف کلمه مکتب پرداخته و آنگاه مکتبی بودن حیات فاطمه را مورد بررسی قرار میدهیم و نیز عرضه خواهیم داشت که فاطمه الگوي مکتب اسلام است و میتواند و باید مورد استناد و سرمشق زنان جامعه ما باشد. فصل دیگر آن در مورد ضرورت بحث از فاطمه است و میخواهیم بگوئیم که چرا از میان این همه مباحث و مسائل موجود به بحث و بررسی درباره فاطمه پرداخته ایم؟ - در توجیه ضرورت آن از حیات مکتبی زن در عصر ما از خواسته زنان در رشد، خواستاريها در حل و رفع تعارضات موجود، از میل ها در زدودن آثار منفی تبلیغی علیه زن و اسلام، از ضرورت هشیاري زن براي ظلم زدائی، از نیاز به رهائی او از سرخوردگی ها بحث خواهیم کرد و البته با تکیه به این هشدار که کار معرفی فاطمه امري دشوار است و در عین حال بهره گیري از درس هاي حیات و جنبه هاي الگوئی او امري ضروري است ...

ارسال نظر