شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله)
بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله)
بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله)
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 442 کیلوبایت
نویسنده : عبدالکریم بی آزار شیرازي
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

پاره ي پیامبر بر بالین پیامبر (ص) کسالت پیامبر (ص) بسیار شدّت یافت و درجهي تب آن حضرت آنچنان بالا رفت که حرارت بدنش از روي پوششی که به رویش افتاده بود، احساس میشد. دخترش فاطمه (س) هر روز به عیادتش میآمد. فاطمه (س) تنها فرزند پیغمبر (ص) بود و او را بسیار دوست میداشت؛ از اینرو چون پیش پیغمبر (ص) میآمد، آن حضرت از جا برمیخاست و رویش را میبوسید و به جاي خود می نشاندش. وقتی بیماري پیامبر شدید شد، فاطمه (س) پیش او آمد و آن حضرت مثل همیشه او را بوسید و گفتا مرحبا دخترم. سپس او را در کنار خویش نشانید و آهسته با وي سخنی گفت که فاطمه (س) گریان شد، و چون بار دیگر با او سخن گفت، فاطمه (س) خندان گشت. عایشه از او پرسید که سبب آن گریه و این خنده چه بود؟ فاطمه (س) فرمود: من راز پیامبر را فاش نمیکنم. بعد از وفات پیامبر (ص) فاطمه (س) فرمود: در آن موقع ابتدا پدرم مرا از مرگ ...

ارسال نظر