شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > زندگانی سیاسی حضرت فاطمه زهرا – سلام الله علیها
زندگانی سیاسی حضرت فاطمه زهرا – سلام الله علیها
زندگانی سیاسی حضرت فاطمه زهرا – سلام الله علیها
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1491 کیلوبایت
نویسنده : شهین خشاوي
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

موضوع این رساله تحت عنوان زندگانی سیاسی حضرت فاطمه علیهاالسلام می باشد. انگیزه اصلی از انتخاب آن شناختی استدلالی، بوده است که از این رهگذر « ولایت و امامت » علمی، و تاریخی از قیام شکوهمند حضرت فاطمه علیهاالسلام در دفاع از حریم میتوان به مقام و منزلت زن از دیدگاه قرآن و اسلام و نقش وي در تکامل و تعالی بشریت به عنوان نیمی از پیکره اجتماعی دست بافت. شخصیت واقعی و فضائل ملکوتی و نقش حضرت فاطمه علیهاالسلام در تداوم رسالت در پرده اي از شناخت سطحی، عاطفی و احساسی مجهول مانده است گشودن این پرده دشواري ها و موانع بر سر راه رشد زنان را برمی دارد. هر چند سخن گفتن و قلم آب دریا را اگر نتوان کشید هم » : فرسایی از شخصیت ملکوتی آخرین زن برگزیده عالم از توان بشر خارج است لیکن به قول شاعر مشکل عمده بر سر راه این پژوهش عدم وجود اسناد موثق به دلیل اختلاف و تضاد منابع « به قدر تشنگی باید چشید متعدد از تاریخ صدر اسلام است و وجود روایات و اخبار متعدد و متفاوت که بر اساس تعصبات فکري و سیاسی مورخان و راویان نقل شده است که براي تشخیص صحت و سقم آن.....

ارسال نظر