شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > چشمه در بستر
چشمه در بستر
چشمه در بستر
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 3264 کیلوبایت
نویسنده : مسعود پورسیدآقایی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

زهرا علیهاالسلام، کوثر خداست. لیلۀالقدر خداست. جلوه ي جمال خداست و تفسیر جلال خدا. زهرا علیهاالسلام، ادامه ي رسول صلی الله علیه و آله است و همتاي علی علیه السلام. زهرا علیهاالسلام، حصن حصین ولایت است و آموزگار متین شهادت. زهرا علیهاالسلام، تلاوت بیداري است. سایبان شوق است. تولد بالغ تاریخ است و بهار سرشار دلهاي آشنا. زهرا علیهاالسلام، معرف نهایت کمال زن است و اوج عروج یک انسان. چشمه ي غدیر در باغ دستان پر توان او به بلوغی رسید، و غدیریان از دامان عصمت او به رویشی رسیدند. ما درباره ي زهرا علیهاالسلام بیشتر به توصیف پرداخته ایم و نه تبیین. و آنچه نیاز نسل معاصر ماست، تبیین است، نه توصیف. تطبیق است، نه توجیه. پیچیدگی برخورد و عمق نگاه زهرا علیهاالسلام همچون دشت نیست که نشسته تا آخرش را ببینی و کرانه هایش را در آغوش نگاهت بنشانی. دریایی است بیکرانه، کوهی است به بلنداي تاریخ. و همین است که......

ارسال نظر