شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > آیینه ایزدنما
آیینه ایزدنما
آیینه ایزدنما
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1671 کیلوبایت
نویسنده : محمدرضا ربانی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

کتاب حاضر تحت عنوان (آئینه ایزدنما فاطمه ي زهرا سلامالله علیها) که به منظور توسل و بذل عنایت حضرت فاطمهي زهرا مرآت تامّ أسماء و صفات خداي یکتا مرقوم شده است، بحمداللّه مشمول لطف و عنایت آن حضرت واقع و حاجت مورد نظر برآورده گردید.

آنچه لازم به تذکّر است این است که این کتاب در عین اینکه در مقام معرفی حضرت فاطمه ي زهرا سلام الله علیها می باشد، متضمن بیان حقایق و لطائف و اشارات و اسرار بسیاري نیز است که مطلوب عشاق حقایق است.

ارسال نظر