شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > مقاله پرتوي از فروغ دانش حضرت رضا علیه السلام
مقاله پرتوي از فروغ دانش حضرت رضا علیه السلام
مقاله پرتوي از فروغ دانش حضرت رضا علیه السلام
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 489 کیلوبایت
نویسنده : محمد مهدي رکنی یزدي
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

اینک به عنوان مثال ترجمه ي خبري که بحث جبر و تفویض در آن آمده نقل می شود: سائل مردي از اهل شام است که در مرو به حضور علی بن موسی علیه السلام رسیده است و می پرسد: اي فرزند رسول خدا! از جعفر بن محمد - علیهما السلام - براي ما روایت شده که: نه جبر است و نه تفویض بلکه امریست میان این دو، معنی این سخن چیست؟ حضرت فرمود: هر کس گمان کند خدا فاعل کارهاي ماست و سپس ما را بر آنها عذاب می کند به جبر معتقد شده و کسی که پندارد خداي عزوجل کار آفرینش و روزي دادن را به حجت هایش - علیهمالسلام - واگذاشته به تفویض عقیده مند شده است، جبري کافر است و معتقد به تفویض مشرك. راوي میگ وید: پرسیدم اي فرزند پیامبر خدا ...

ارسال نظر