شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > هجرت امام رضا علیه السلام به ایران
هجرت امام رضا علیه السلام به ایران
هجرت امام رضا علیه السلام به ایران
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 358 کیلوبایت
نویسنده : علیرضا سید کباري
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

وقتی کار امین پایان یافت و حکومت مامون استقرار پذیرفت. مامون ضمن نامههاي متعدد از امام رضا (ع) خواست تا همراه بزرگان علوي به خراسان بیاید و چون با مخالفت امام رو به رو شد، پیکی براي انتقال امام رضا (ع) روانه مدینه کرد. صدوق از محول سجستانی نقل میکند: زمانی که پیکی براي بردن امام رضا (ع) به خراسان وارد مدینه شد، من آنجا بودم. امام براي خداحافظی از رسول خدا (ص) به حرم آمد. او را دیدم که چندین بار از حرم بیرون آمده، دوباره به سوي آرامگاه رسول خدا (ص) بازگشت و با صداي بلند گریست. من به امام نزدیک شده، سلام کردم و علت این امر را جویا شدم. امام در جواب فرمود: ...

ارسال نظر