شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > امام رضا عَلَیْهِ السَّلَام و خدمات فرهنگی
امام رضا عَلَیْهِ السَّلَام و خدمات فرهنگی
امام رضا عَلَیْهِ السَّلَام و خدمات فرهنگی
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 272 کیلوبایت
نویسنده : دکتر ناصر رفیعی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

به دنبال نهضت ترجمه آنچه مایه نگرانی بود اینکه در بین این مترجمان افرادي متعصب و سرسخت از مذاهب دیگر مانند زردشتی، صائبی، نَسْطُوري، برهمن هايِ هند، رومیان وجود داشتند و این فرصتی بود براي نشر افکار مسموم خود و القاء آن به جوانان و افراد ساده دل و همین طور محتواي خود این کتب نیز می توانست شبهاتی به همراه داشته باشد. امام رضا عَلَیْهِالسَّلَام با آگاهی از این خطر و با حضور فعال در جلسات بحث هايِ علمی که توسط مأمون برگزار می شد، سعی کردند جلو هرگونه انحراف احتمالی را بگیرند و برتري اهل بیت عَلَیْهِمُ السَّلَام را نشان دهند.

ارسال نظر