شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام
زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام
زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 3484 کیلوبایت
نویسنده : حسین عمادزاده
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر : شرکت سهامی طبع
مترجم :

اشعه ي تابان دین مبین اسلام در افق مکه از غار حرا در کوه نور تابیدن گرفت و محیط تاریک سرزمین ریگستانی حجاز و عربستان را چنان روشن ساخت که از پرتو انوار درخشان علم و دین - و فصیلت و کمال مکتب تربیتی خود عرصه کشورهاي مجاور را نیز در سیطره حکومت سیاسی و علمی خود درآورد. خردمندان جامعه هاي بشري در پیشگاه دانش و بینش اسلام سر تعظیم فرود آوردند و علماء و روحانیون ملل و نحل تسلیم صفا و روحانیت اسلام گردیدند. سرعت پیشرفت مسلمین شگفت آمیزترین مسائل علم الاجتماع شد که توجه فلاسفه و حکما را جلب کرد و علماي روح الاجتماع در آن سر انگشت حیرت به دندان گزیدن گرفتند که چگونه یک ملت وحشی دور از تمدن تمدن هاي ملل راقی را به سرعت باد و برق زیر قدرت نفوذ خود درآوردند و دو کشور پهناور خراجگیر آن عصر روم و ایران در قبال عرب تسلیم شده و تمدن چند هزار ساله خود را تفویض نمودند - عرب هم آن ملل کهنسال را به کمال علم و فضیلت رسانید که گفتهاند: گرچه ز جور خلفا سوختیم ز آل علی معرفت آموختیم ...

ارسال نظر