شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > قهرمان علقمه
قهرمان علقمه
قهرمان علقمه
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 2049 کیلوبایت
نویسنده : احمد بهشتی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر : اطلاعات
مترجم :

حقیقت این است که تحلیل و توصیف ابعاد وجودي چنین شخصیت ممتازي، کاري است سهل و ممتنع. سهل است به دین لحاظ که در عمر کوتاهش نه سخنان بسیاري از وي به یادگار مانده و نه حوادث انبوهی از زندگی او به ثبت رسیده. حادثه اي که او را در چشم جهانیان بسیار بزرگ کرده، حادثه کربلا است و سخنانی که از او در صفحات تاریخ به ثبت رسیده، مربوط است به چند روز آخر عمر پر برکتش و آن هم در نمایش قهرمانانه ایثار و عشق و عظمت. جمع آوري این مطالب و این گزارش ها نه وقت زیادي می گیرد و نه کتابی قطور از آن پدید می آید. و اما ممتنع است بدین لحاظ که وقتی انسان می خواهد به تحلیل و توصیف و ارزیابی نکته ها و جمله ها و حوادث بپردازد، میبیند در زیر هر نکته و جمله اي، صدها و هزارها مطلب اساسی و در پس هر حادثه و پدیده اي یک دنیا مطلب اصولی موج میزند. در این کتاب، کار نگارنده تاریخ نویسی نیست. بلکه تحلیل و تجزیه حوادث تاریخی زندگی قهرمان قهرمانان است.

ارسال نظر