شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > شخصیت حضرت ابوالفضل علیه السلام
شخصیت حضرت ابوالفضل علیه السلام
شخصیت حضرت ابوالفضل علیه السلام
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 905 کیلوبایت
نویسنده : علی اصغرعطائی خراسانی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

انسان ها داراي توانائی ها، بینش ها، دانشها، نگرش ها، ذوق هاي متفاوتی هستند، و در این میان هر قلم به دستی در محدوده ي معلومات و قدرت قلمیش قلم میزند، به سال 1349 چیزي پیرامون شخصیت والاي شهید علقمه حضرت ابوالفضل العباس (علیهالسلام) نگاشتم، و بدان وسیله از حریم اهلبیت عصمت و طهارت در آن روزگار تباه و سیاه و شرم آور حمایت کردم، خداوند منان را سپاس که مورد عنایتش قرار گرفتم، و کتاب مذکور چندین بار تجدید چاپ شد و ناشر محترم کتاب را جدي تمام و سعیی بلیغ لازم آمد تا آنجا که نسخه هاي هر چاپ به زودي نایاب و دوستداران ابوالفضل العباس مانند آن بزرگوار تشنه برمی گشتند اکنون که تجدید چاپ مورد نظر است نظر بر اولین نسخه چاپ کتاب افکندم کتاب را آن چنان دیدم نه کاستنی باید و نه افزودنی شاید که گذشت ایام نتوانسته است تغییرش دهد و هر صفحه اش منطبق با زمان و انقلاب است و چهره اي تازه دارد صرف نظر از اینکه متن کتاب از متون روائی و کتب معتبره برگزیده شده و نوشتن کتاب پس از  توفیق دریافت اجازاتی از بزرگان عالم اسلام صورت گرفته اجازاتی از آیات عظام و مراجع اسلام مانند حاج آقا بزرگ تهرانی صاحب (الذریعۀ) و حاج شیخ محمد تقی تستري صاحب کتاب (قاموس الرجال) و سید عبدالاعلی سبزواري مرجع شیعه و صاحب کتاب مهذب الاحکام و علامه قاضی طباطبایی نویسنده توانا و صاحب حواشی و کتب فراوان و دیگر اساتید علم و ادب. (مترجم) یعنی ابوالفضل العباس، همیشه جاوید است و گذشت زمان نمی شخصیت حضرت ابوالفضل علیه السلامتواند او را کهنه نماید زیرا او صبغه و رنگ خدائی به خود داده و ثارالله (خون خدا) گردیده است....

ارسال نظر