شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > امامان اهلبیت علیهم السلام در گفتار اهل سنت (امام صادق علیه السلام)
امامان اهلبیت علیهم السلام در گفتار اهل سنت (امام صادق علیه السلام)
امامان اهلبیت علیهم السلام در گفتار اهل سنت (امام صادق علیه السلام)
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1427 کیلوبایت
نویسنده : داود الهامی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

« ابوحنیفه » معروف به « امام اعظم » امام مذهب حنفی، یکی از مذاهب چهار گانه ي اهل سنت درباره ي امام صادق علیه السلام چنین می گوید: " من هرگز فقیهتر از جعفر بن محمد ندیده ام . چون منصور خلیفه ي عباسی به این حدود آمد، دنبال من فرستاد و گفت: مردم به جعفر بن محمد علیه السلام علاقمند شده اند میل دارم براي او مسائلی که بسیار مشکل باشد، در نظر بگیري. من هم چهل مسأله از مسائل مشکل را جمع آوري کردم بعد منصور که در « حیره » بود، به دنبال من فرستاد و به نزد او رفتم. و داخل مجلس شدم دیدم جعفر بن محمد طرف راست او نشسته است و چون نظرم به او افتاد هیبت جعفر بن محمد علیه السلام بیش از منصور وجودم را فرا گرفت و سلام کردم ...

ارسال نظر