شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > عجایب و معجزات شگفت انگیزي از امام باقر علیه السلام
عجایب و معجزات شگفت انگیزي از امام باقر علیه السلام
عجایب و معجزات شگفت انگیزي از امام باقر علیه السلام
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1111 کیلوبایت
نویسنده : واحد تحقیقاتی گل نرگس (عج)
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

قیس بن ربیع می گوید: در خدمت حضرت امام محمد باقر علیهالسلام میهمان بودم و در منزل مبارکش جز خشتی نبود، چون وقت نماز عشاء فرا رسید آن حضرت به نماز ایستاد و من اقتدا کردم. پس از آن، حضرت دست مبارکش را به آن خشت زد و مندیلی سنگین و مائدهاي از آن بیرون آورد که در آن مائده، هر طعام گرم و سردي قرار داشت. به من فرمود: « این غذائی است که حق تعالی براي اولیاء خود مهیا کرده است .» پس آن حضرت و من از آن خوردیم، آنگاه آن مائده به آن خشت برگشت. در این لحظه مرا شک فراگرفت تا وقتی که آن حضرت براي حاجتی بیرون رفت. من آن خشت را زیر و رو کردم و آن را جز خشتی کوچک نیافتم. آن حضرت آمد و شکی که در ذهن من آمده بود را دانست پس، از آن خشت قدحها و کوزهها و سبوهایی که از آب مملو بود بیرون آورد. پس من از آن آبها آشامیدم و بعد به جاي خود بازگرداند ...

ارسال نظر