شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > شیوه مناظرات انبیا و امام صادق (علیهم السلام)
شیوه مناظرات انبیا و امام صادق (علیهم السلام)
شیوه مناظرات انبیا و امام صادق (علیهم السلام)
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 3247 کیلوبایت
نویسنده : فاطمه حسینی میرصفی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

تبلیغ افکار، عقاید و روش هاي مختلف آن، شیوه اي مرسوم و عقلایی است که همواره مورد استفاده تمامی مذاهب و مکاتب مادي یا پیام سعادت بخش الهی به انسانها بوده است. آنان در این راه هر نوع « ابلاغ » معنوي بوده است. رسالت بزرگ پیام آوران خدا سختی را تحمل کردند تا با رساترین صدا، فطرت هاي خداجو را بیدار نمایند. در ادیان الهی و مکاتبی که انبیا ارائه داده اند، تبلیغ از ویژگی هاي مشترکی برخوردار است. در ادیان آسمانی علاوه بر اینکه پیامبران خود بنیانگذار تبلیغ و هدایت کننده ي آن بودند، همه ي آنها از یک مبدأ مشترك مأمور ابلاغ رسالت خود بوده و از جهت هدف نیز دچار تشتت نبوده اند؛ یعنی همه ي انبیا از آغاز تا پایان پیدایش ادیان الهی به دنبال هدایت بشر از ضلالت و جهل به سوي عبودیت خداي سبحان، برقراري عدالت.....

ارسال نظر