شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > امام باقر(ع) الگوي زندگی
امام باقر(ع) الگوي زندگی
امام باقر(ع) الگوي زندگی
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 4379 کیلوبایت
نویسنده : حبیب الله احمدي
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

مربیان لایق و شایسته نقش محوري در افراد ایفا می نمایند. اندیشه هاي بلند و عرشی و دامنهاي پاك مربیان هماره تربیت یافتگان را به مراحل اوج انسانی عروج می دهند. و اینک شهد کوثر در دامن فرزانگان پاك که خود نیز کوثرند، قرار می گیرد. مراحل رشد محمد بن علی (علیهما السلام) در مهد پرورش فرزانگان شکل می گیرد. محمد بن علی (علیهما السلام) حدود نه سال دوران کودکی خویش را افزون بر سایه پر مهر پدري، در جوار حسین بن علی (علیهما السلام) کوثر اندیشه ي زلال وحیانی سپري نمود. در این مدت از رفتار سترگ حضرت آزادي و سترگی آموخت. دست تقدیر کودك سه ساله را همراه کاروان ستم سوز حسین علیهالسلام نموده و محمد بن علی (علیهما السلام) در زمره افرادي است که حادثه کربلا را از نزدیک مشاهده نمود؛ مصیبتهاي آن را به جان خرید؛ سرو قامت و استوار به استقامت درس پایداري آموخت. حادثه کربلا آن هم در دوران کودکی نقش مهم در سترگی و ستم سوزي محمد بن علی (علیهما السلام) عهده دار شده است.

ارسال نظر