شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > حسن بن علی علیه السلام بیدارترین سردار
حسن بن علی علیه السلام بیدارترین سردار
حسن بن علی علیه السلام بیدارترین سردار
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1051 کیلوبایت
نویسنده : حسین استادولی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر : مرکز فرهنگی انتشاراتی شبر
مترجم :

حسن و حسین را که بر ایشان درود و سلام و بیکران الهی باد باید یک روح و جان در دو بدن دانست. چه اگر حسین در صحراي کربلا به دست میزبانان و دعوت کنندگان خود تشنه و عطشان شهید گشت، حسن قبل از او به دست امین خانه ي خویش، همسرش! مسموم و جگر پاره گردید. اگر حسین به تکلیف جد و پدرش با یاران اندك به جنگ دشمن رفت و پسر معاویه از عدم بیعت وي هراسناك بود، پیش از آن حسن و قصدش به جنگ لرزه بر اندام معاویۀ بن ابی سفیان که لعنت ابدي  بر این پسر و پدر و جد باد افکنده بود. و اگر مخالفین نهضت حسین از اتلاف نفوس مسلمین دم می زدند و سؤال می کردند: خون هایی را که جاري گشته، حسین چگونه پاسخ می دهد؟ پس از آن زمان بود که مخالفین دور اندیشی حسن مدعی ترس آن حضرت از جنگ با معاویه و خانه نشینی و عافیت طلبی حضرتش بودند و هیچ یک در بیان و گفتار خود کوچکترین پروایی از خالق یکتا نمی کردند. و عجیب تر آنکه جیره خواران یزید، حسین را خارجی (از دین صفوف مسلمین) خواندند بعد از آنکه مزد بگیران و سر سپردگان معاویه، حسن را متهم به تفرقه و جنگ طلبی و انشقاق در صفوف مسلمین کردند . ...

ارسال نظر