شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > نقش امام حسن مجتبی علیه السلام در حیات اسلام
نقش امام حسن مجتبی علیه السلام در حیات اسلام
نقش امام حسن مجتبی علیه السلام در حیات اسلام
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1470 کیلوبایت
نویسنده : عادل ادیب
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

براي خردمندان متتبع و محققین خردهبین و حکماء و فقهاي اولین و آخرین اسلام این حقیقت غیرقابل انکار است که بنیان فرهنگ کلاسیکی علمی و فنی اسلامی از چشمه سار باب مدینه علم تراوش کرده و پس از فترت شصت ساله به افاضات علمی امام محمدباقر (ع) احیاء گردید و مکتب تربیتی و دانشکده فنی و آموزشگاه علمی هر چه بخواهید از این اسامی بر آن بگذارید از آغاز قرن دوم شروع شد و با یک سبکی خاص و متین قوت و شدت گرفت توسعه یافت منتشر گردید و هزاران هزار مردانی بزرگ از علماء و فقها و حکماء و ادباء دانشمندان تربیت شدند که سرمایه علمی قرون بعد و مایه افتخار و مباهات ملی مسلمین گردیدند و همه آنها ریشه علم و فضیلت  را  از امام پنجم فرا گرفتند و متعاقب آن فرزندش امام جعفر صادق همان حوزه و دستگاه علمی را بزرگ نموده به شرحی که در کتاب خودش دادهایم دوازده هزار عالم دانشمند در یک عصر بوجود آمدند که نه تنها هر یک از آنها براي یک کشوري مایه افتخار بودند بلکه امروز هم ملت اسلام بوجود هر یک از آنها افتخار میکنند و چهار هزار نفر در مسجد کوفه همه از قول جعفر بن محمدالصادق نقل حدیث می کردند و چهارصد نفر از آنها اجازه تصنیف کتب داشتند و به اصطلاح امروز......

ارسال نظر