شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > زندگینامه امام حسین علیه السلام
زندگینامه امام حسین علیه السلام
زندگینامه امام حسین علیه السلام
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 9707 کیلوبایت
نویسنده : واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

شیخ طوسی رَحِمَهُ اللّهُ و دیگران به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام نقل کرده اند که چون حضرت امام حسین علیه السّلام متولد شد، حضرت رسول - صلّی الُله علیه و آله و سلّم - أسْماء بنت عُمَیْس را فرمود که بیاور فرزند مرا اي اَسْماء، اَسْماء گفت: آن حضرت را در جامه سفیدي پیچیده به خدمت حضرت رسالت صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ و آلِهِ و سَلَّمَ بردم، حضرت او را گرفت و در دامن گذاشت و در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه گفت، پس جبرئیل نازل شد و گفت: حق تعالی ترا سلام می زندگینامه امام حسین علیه السلامرساند ومی فرماید که چون علی علیه السّلام نسبت به تو به منزله هارون است نسبت به موسی علیه السّلام پس او را به اسم پسر کوچک هارون نام کن که شبیر است و چون لغت تو عربی است او را حسین نام کن. پس حضرت رسول صَ لَّی اللّهُ عَلَیهِ و آلِهِ و سَلَّمَ او را بوسید وگریست و فرمود.....

ارسال نظر