شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > فرهنگ عاشورا
فرهنگ عاشورا
فرهنگ عاشورا
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 5163 کیلوبایت
نویسنده : جواد محدّثی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

هدف از تدوین این فرهنگ نامه ، آن بوده که یک مجموعه یک جلدي ، فشرده ، دم دست و کار بردي ، حاوي لازم ترین دانستنی ها پیرامون موضوعاتی که به آن نهضت جاوید چه در عصر حادثه ، چه زمان هاي پس از آن تا امروز مربوط می شود ، ارائه گردد . از این رو مدخل هاي کتاب که به ترتیب الفباست ، اشخاص ، گروه ها ، جاها ، کتابها ، اصطلاحات ، سنت ها ، شعایر ، تعالیم مکتبی و محورهاي دیگر را که به نحوي در ارتباط با فرهنگ عاشوراست شامل می شود . در باره اغلب عنوان هاي این فرهنگ نامه می توان مقاله مبسوط ، حتی جزوه وکتاب نوشت-آنگونه که نوشته اند-لیکن هدف این بوده که در حداقل عبارات ودور از شرح و بسط غیر ضروري و قلم فرسایی ، مفیدترین آگاهی هاي لازم به خواننده داده شود .

ارسال نظر