شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > علامه بحرانی
علامه بحرانی
علامه بحرانی
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1063 کیلوبایت
نویسنده : مصطفی علامه مهري
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مترجم :

افتخار هر ملّت و کشور ، به چهره هاي علمی و شخصیتهاي برجسته آن است . درخشیدن اخترانی فروزان در آسمانِ تاریخ و فرهنگ هر جامعه ، نشان استعدادها ، توانمندیها و بالندگیهایی است که در جوهره و نهاد آن جامعه و مردمش نهفته است . این گنجهاي پنهان و ذخیره هاي نهفته ، در سیماي مفاخر علمی و مؤلّفان و مصلحان جلوه می کند . با این حساب ، نگرش مجدد به این گونه شخصیّتها ، توجّه به گنجینه هاي گرانقیمت و پشتوانه هاي فرهنگی یک امّت است و چه چیزي جز این نگاه و این شناخت می تواند به فرزندان یک آب و خاك و وارثانِ یک مکتب و میهن غنای شخصیت و اعتماد به نفس بخشد و آنان را در مسیر ایستادن در برابر طوفانهاي مهاجم و سیلابهاي خانمان برانداز ، به مقاومت و مرزبانی و دفاع از هویت مستقل خویش فراخواند . ...

ارسال نظر