شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > امام مهدي علیه السلام امتحان الهی
امام مهدي علیه السلام امتحان الهی
امام مهدي علیه السلام امتحان الهی
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 595 کیلوبایت
نویسنده : محمدحسین صفاخواه
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

بلاء و ابتلاء در نظام تشریع الهی چیست؟ چرا خداوند بندگان مقرب خود را به بلاء مبتلا می سازد؟ درباره ي پاسخ این سئوالات اندیشمندان سخنها گفته و کتابها نوشته اند. لیکن از آنجا که ایشان بر پندار خود تکیه کرده و اوهام خو د را، واقعیت پنداشته و مجاز را حقیقت انگاشته؛ و بر این اساس، مقدمات ذهنی خود را نظمی بخشیده و آنها را به رشته ي تحریر درآورده و مراجعه ي به صاحبان طریقت حقیقی و حاملان شریعت را بر خود سبک انگاشته اند، بر خطا رفته و اندیشه هاي ناصواب خود را بر پیکره ي اذهان مردم تزریق نموده اند و بر وهم خود، هم خود و هم مردمان را از سیراب شدن از سرچشمه هاي نور محروم نموده اند. باري، براي توضیح و تبیین این موضوع، به سراغ گلواژه هاي نور می رویم که از ستارگان پرفروغ آسمان ولایت تراوش نموده، و براي رساندن مقصود، از سیراب شدگان سرچشمه ي غنی وحی، مدد می گیریم. امید است که این نوشتار، مقبول موعود انبیاء، و سلاله پاکان پاك نهاد، امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء واقع گردد.

ارسال نظر