شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > زمینههاي اجتماعی و رهاوردهاي انسانی قیام امام حسین (ع)
زمینههاي اجتماعی و رهاوردهاي انسانی قیام امام حسین (ع)
زمینههاي اجتماعی و رهاوردهاي انسانی قیام امام حسین (ع)
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1756 کیلوبایت
نویسنده : محمدمهدي شمس الدین
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

بیشتري چیزي که موجب جلب توجه همگان به قیام امام حسین (ع) میگردد، جنبه ي جلوه هاي قهرمانی و رشادت بی نظیر و تعالی انسانی و معجزه آساي آن نزد انقلابیون و رهبر بزرگشان است که در فداکاري و ایثار عزیزترین امور همچون جان و فرزند و مال و آسایش و امنیت در راه اصل و صلاح عمومی به همراه ضعف و کمبود و ناامیدي از پیروزي نظامی، خود را می نمایاند. از طرفی آثار ترس و پستی و انحطاط اخلاقی در طبقه ي حاکم و نمایندگان آن و ابزار و ساز و کارهاي آن در اجراي جنایت وحشیانه نسبت به انقلابیون و از میان برداشتن آنها به صورتی که تاریخ همانند آن را ندیده است، جلوه گري می کند. ...

ارسال نظر