شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > فیض الدموع (شرح حادثه کربلا به نثر قدیم فارسی)
فیض الدموع (شرح حادثه کربلا به نثر قدیم فارسی)
فیض الدموع (شرح حادثه کربلا به نثر قدیم فارسی)
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 2511 کیلوبایت
نویسنده : محمدابراهیم نواب طهرانی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

نمیدانم با چه زبان و بیانی و با کدام قلم و بنانی خداي را سپاس گویم که مرا توفیق تصحیح و تحقیق این اثر ماندنی و این داستان جاوید بخشید. باشد که در محشر بدست راست گیرمش تا مگر با ثوابی که از خوانندگانش مرا عاید آید، بدان سر بالا گیرم و چهره سپید دارم و شفاعت خواهم و هم والدینم را خشنود کنم. اکنون که مرا در این عنفوان جوانی که سی و سه سال از آن برآمده، سعادت یار شد و توفیق قرین گشت که خادم بارگاه دفتر نشر میراث مکتوب اسلامی و شیعی شوم، سر افتخار در بیرق احیاي میراث به اهتزاز دارم. ...

ارسال نظر