شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > سیدالشهداء (ترجمه الدمعۀ الساکبۀ)
سیدالشهداء (ترجمه الدمعۀ الساکبۀ)
سیدالشهداء (ترجمه الدمعۀ الساکبۀ)
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 6871 کیلوبایت
نویسنده : محمدباقر بهبهانی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر : صیام
مترجم :

دست بسته و قلم شکسته و دیدهي کور و عقل محجور ما را چه رسد به اینکه به دامان پاکترین سلالهي ولایت و عصمت دست بیازیم و با خاك قدوم آن نور چشم رسول الله صلی الله علیه و آله بیاویزیم. لیکن از آنجا که ایشان معادن رحمتند و سجیتشان کرامت، از سر بنده پروري، خاکساران دوست سرا را منت نهاده تا کمر به خدمت مولاي خویش بندند و با مشق نام او فانی در هو شوند و مجذوب جذبه بیبدیل و عشق اصیل او گردند که این منتهاي آمال عارفان و غایت طلب سالکان است و چه نعمتی بر گدایان، بهتر از عنایت سلطان؛ جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست در عشق تو بیجسم همی باید زیست از من اثري نماند و این عشق از چیست؟ چون من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ ...

ارسال نظر