شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > رهبر آزادگان (امام حسین (علیه السلام))
رهبر آزادگان (امام حسین (علیه السلام))
رهبر آزادگان (امام حسین (علیه السلام))
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 863 کیلوبایت
نویسنده : رجبعلی مظلومی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر : بنیاد بعثت
مترجم :

چرا حسین فراموش نمیشود؟ چهرهي اصلی قیام حسین (ع) چه کسی در قیام کربلا پیروز شد؟ سوگواري براي چیست؟ چرا حسین (ع) فراموش نمیشود؟ اهمیت تاریخ زندگی امام حسین (ع) که به صورت یکی از « شورانگیزترین حماسههاي تاریخ بشریت » درآمد، نه تنها از این نظر است که همه سال نیرومندترین امواج احساسات میلیونها انسان را در اطراف خود برمیانگیزد و مراسمی پر شورتر از هر مراسم دیگر به وجود میآورد،بلکه اهمیت آن بیشتر از آن نظر است که: هیچ گونه « محرکی » جز عواطف پاك دینی و انسانی و مردمی ندارد و این تظاهرات پرشکوه که به خاطر بزرگداشت این حادثهي تاریخی انجام میگیرد، نیازمند به هیچگونه مقدمه چینی و فعالیتهاي تبلیغاتی نیست و از این جهت در نوع خود بینظیر است.

ارسال نظر