شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > پیشواي شهیدان
پیشواي شهیدان
پیشواي شهیدان
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 5578 کیلوبایت
نویسنده : رضا صدر
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مترجم :

یاران حسین، از هاشمی و غیر هاشمی، همگی کشته شدند و دیگر یار و یاوري نماند. نوبت شهادت به پیشواي شهیدان رسید. خودش باید به میدان برود و دفتر شهادت را ختم کند. پیشوا، داغ یاران و عزیزان و نور چشمان را دید و مصیبت مرگ همه را چشید و آنگه به شهادت رسید. انسان هر چه بزر گ باشد، مصیبتش بزرگتر خواهد بود. پیشوا، آماده ي جهاد گردید، نخست از علی علیهالسلام جوان بیمارش دیدار کرد. پدر باید برود و پسر باید بماند، تا شهادت، نورافشانی کند، تا نور خدا خاموش نگردد، تا نسل پیغمبر قطع نشود، تا جهان بشري بدون رهبر نماند، تا گردش چرخ همیشه به کام ستمگران و قلدران نگردد. میان پسر و پدر چه گذشت، خدا می داند. پیشوا، ودایع امامت، و ذخایر قدس را به علی سپرد و با پسر وداع کرد و از خیمه بیرون شد. هنگامی که حسین از خیمه ي علی به سوي مرگ می رفت، علی چه حالی داشت؟

ارسال نظر