شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > ابعاد عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علی علیه السلام
ابعاد عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علی علیه السلام
ابعاد عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علی علیه السلام
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 763 کیلوبایت
نویسنده : حمید مولانا
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر : روزنامه رسالت
مترجم :

در اسلام واژه و مفهوم سیاست به معنی متداول امروزي وجود ندارد. لغت و مفهوم سیاست از طریق خردگرایی یونانی و ادبیات آن به دوران اولیه ي تمدن اسلامی رسوخ کرد. واژه ي سیاست در معناي اسلامی آن با مفهوم عدالت اسلامی ادغام و ظاهر شد و لغت عدالت در اسلام ابعاد بسیار وسیع و بزرگ تري را از آنچه ما در غرب می شناسیم دارا می باشد. در اسلام ورود به سیاست و سخن گفتن در این موضوع، فقط از طریق عدالت امکان دارد و بس و نه از راه قدرت گرایی، حیله بازي، دسیسه و نفوذ و کنترل اطلاعات و مغزها. اندیشه و افکار سیاسی شامل تمام آرا، اصول و منشورها، نظریه ها و فرضیه هایی است که در مفهوم عملکرد سیاسی، روش سیاسی، انگیزه سیاسی، اقتدار سیاسی، دانش سیاسی و سازمان دهی سیاسی منظور می باشد. از نظر ما مسلمانان، اندیشه ي سیاسی بر دو طبقه ي ویژه ولی متفاوت استوار است: یکی اندیشه ي اسلامی و دیگري اندیشه ي سیاسی غیر اسلامی یا سکیولار (دنیوي و غیر دینی). اندیشه سیاسی سکیولار، با جدایی و تفکیک حکومت و دین همراه می باشد در حالی که در اندیشه ي سیاسی اسلامی، موضوع حکومت و دین پیوستگی با خدا است و افراد و جامعه به عنوان خلافت و امانت در اجراي آیین اسلامی، حقوق و مسئولیت هاي معینی دارند. ...

ارسال نظر