شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > حقایق پنهان (پژوهشی در زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی علیه السلام)
حقایق پنهان (پژوهشی در زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی علیه السلام)
حقایق پنهان (پژوهشی در زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی علیه السلام)
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 2336 کیلوبایت
نویسنده : احمد زمانی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مترجم :

قرنهاست که توجه نویسندگان و عالمان عرب و غیرعرب و مسلمان و غیرمسلمان، جذب زندگی سراسر افتخار جانشینان راستین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شده و در ابعاد مختلف شخصیت آنان به صورت گروهی و یا فردي قلم زده اند، گاه همه را در یک کتاب شناسانده اند و گاه براي هریک به صورت مستقل کتابی نگاشته اند. اینک مجموع آنها از هزاران رساله و کتاب تجاوز کرده است، سعیشان مشکور! لیکن باید گفت که آنان با همه ي تلاشهایشان نتوانسته اند ابعاد مختلف و گوناگون وجودي ائمه علیهم السلام را بررسی کامل نمایند، که این ناتوانی دو جهت اساسی دارد: 1. عمق ارزشهاي والاي انسانی که خداوند در وجود آنان به ودیعت نهاده، به طوري که هریک میتواند منشأ تحولی در جامعه و افراد باشد و اسباب سعادت و خوشبختی را براي آنان فراهم آورد. 2. اتهام هاي گوناگونی که از ناحیه ي قدرتمندان و زورمندان هر عصر بر آنان وارد آمده و خواسته اند این بزرگواران را در زندان اتهامات و برچسبه اي ناروا محبوس سازند و چند صباحی آفتاب فروزنده يشان را پشت ابر نگاه دارند و دیدگان حقیقت بین را از فروغ آنان محروم کنند. ...

ارسال نظر