شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > فرجام تاریخ در اندیشه معاصر
فرجام تاریخ در اندیشه معاصر
فرجام تاریخ در اندیشه معاصر
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 655 کیلوبایت
نویسنده : بهروز رشیدي
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر : شهر دنیا
مترجم :

آینده ي تاریخ از دیدگاه هاي مذهبی و فلسفی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. دین هاي بزرگ و فراگیر آسمانی مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام هر کدام به نوعی رستگاري بشر را نوید داده اند و انجامی نکو براي تاریخ پیش بینی کرده اند. فیلوسفان بزرگ نیز هر کدام به گونه اي در مورد تاریخ و سیر حرکت آن اندیشه هاي فلسفی ارائه نموده اند.فلسفه ي تاریخ بحثی است که ریشه ي آن را حداقل در حدود بیست وپنج سده ي پیش باید جستجو نمود. از آن جا که موضوع این مقاله « بررسی دیدگاه برخی فلاسفه ي تاریخ اخیر غرب » است، از پرداختن به بحث ادیان در این زمینه خودداري می شود. همان طور که گفته شد بحث فلسفه ي تاریخ به قدیم الایام باز می گردد. ...

ارسال نظر