شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > حسین بن علی حماسه ي تاریخ
حسین بن علی حماسه ي تاریخ
حسین بن علی حماسه ي تاریخ
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1373 کیلوبایت
نویسنده : محمدجواد حجتی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

یاد آوري شخصیت و ورود به زندگی شخصی ابی عبدالله علیه السلام، نه تنها براي دریافت ماهیت قیام او ضروري است، بلکه خود این بحث براي شناسایی یک نمونه برجسته فضایل انسانی، آموزنده است. زندگی انسان ها، تنها در مبارزه ي با ستم و ستمکاران و شکستن بتان جاندار و بیجان خارجی خلاصه نشده است. هر انسان، در درجه اول باید با ستم بر خویش به پیکار برخیزد: جهل و عصبیت و کبر و خود پسندي و رذایل اخلاقی را در خود بکوبد و به صورت انسانی لایق و با فضیلت و حریت در آید و آنگاه به میدان مبارزه ي با ستم و استبداد و استعمار وارد شود. کدام یک از درسهاي تربیت، اخلاق، تقوا، خدا پرستی، تواضع، گذشت، تعاون اجتماعی، بزرگواري و عزت نفس است که براي ما در مرحله ي جهاد لازم نباشد؟ و یا کدامین آن، خود، جهادي بزرگ به شمار نمی آید؟

ارسال نظر