شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > شهداي کربلا
شهداي کربلا
شهداي کربلا
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 770 کیلوبایت
نویسنده : محمد باقر روشندل
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

قبل از مطالعه اشاره به نکات زیر ضروري است .

1- گرچه بعضی عدد شهداي کربلا را منحصر در 72 تن می دانند (البته این عدد، افراد شاخص و نام آور را تشکیل می دهند) اما محققان بیش از این عدد را ذکر کرده اند.

2 - عدد 115 تن از تحقیق مرحوم سماوي (ره ) در کتاب معروف ابصار العین فی انصار الحسین (ترجمه عقیقی بخشایشی ) استفاده گردیده است .

ارسال نظر