شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام
چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام
چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 16537 کیلوبایت
نویسنده : علی ربانی خلخالی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

کتاب حاضر، که با نام چهره ي درخشان قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در مقابل شما قرار دارد، زندگینامه ي شخصیتی میباشد که قلم از وصفش عاجز است؛ قلمی که از جانب هستی بخش حمایت میشود. معبود بشر، خداي بزرگ، قلم را گرامی میدارد و در آغاز سوره ي نون از قرآن مجیدش، به عظمت قلم و شکوه آثار آن سوگند می خورد: (ن والقلم و ما یسطرون - ما أنت بنعمۀ ربک بمجنون). قسم به نون که نام نور و ناصر حق یا لوح نور خداست، و قسم به قلم و آنچه تا ابد در لوح محفوظ خواهد نگاشت که توبه لطف و رحمت پروردگارت (عقل کامل و نعمت نبوت یافتهاي و) هرگز مجنون نیستی. هر قومی که قلم و صاحبان قلم را گرامی داشت، آن قوم و ملت، شکست ناپذیر خواهد بود.

ارسال نظر