شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > زيتون (ترجمه خصائص الحسينيه )
زيتون (ترجمه خصائص الحسينيه )
زيتون (ترجمه خصائص الحسينيه )
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 4015 کیلوبایت
نویسنده : آیت الله شیخ جعفر شوشتري (ره)
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

عناوین شامل این موارد است :

عنوان اول : درباره خصوصیات امام در عوالم وجود و جایگاه و مقامات ایشان از اول خلقت آن حضرت ، قبل از آفرینش و بعد از آفرینش تا روز قیامت است و در آن هفت مقصد وجود دارد .

عنوان دوم : پیرامون خصوصیات ، صفات و اخلاق و عبادات دایم مطلق ثابت آن حضرت در دوران عمر شریفشان است .

عنوان سوم : درباره صفات و اخلاق و عباداتی است که در روز عاشورا از آن حضرت بروز کرد .

عنوان چهارم : ...

ارسال نظر