شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > منابع تاریخ اسلام
منابع تاریخ اسلام
منابع تاریخ اسلام
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 2167 کیلوبایت
نویسنده : رسول جعفریان
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

نباید انتظار داشت که در چنین اثري می توان درباره کتاب هاي تاریخی یکی از آنها کتابی مفصل تر از این نوشت نکات تازه فراوانی عرضه کرد . شاید یکی از ویژگیهاي عمده این اثر ، آن باشد که براي نخستین بار ، سهم شیعه را نیز در تاریخ نگاري تا اندازه اي آورده است . این کار به دوصورت انجام شده . نخست در سیري که بر زندگی مورخان شده ، از برخی مورخان امامی سخن به میان آمده و دیگر آنکه در مواردي نیز به صورت مستقل از فعالیت مورخان شیعه بحث شده است.

ارسال نظر