شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > زندگانی حضرت ابوالفضل العباس (ع)
زندگانی حضرت ابوالفضل العباس (ع)
زندگانی حضرت ابوالفضل العباس (ع)
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1565 کیلوبایت
نویسنده : شیخ باقر شریف قرشی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
مترجم :

در آستانت اي قمر بنی هاشم ! و اي افتخار عدنان ! تو اي سردار آزادگان و انقلابیون در آسمان شرافت ، درخشیدي و سَمبل قهرمانیها و مظهر فداکاري و جانبازي گشتی . حکومت ددمنش اموي را دیدي که جامعه را به طرف تباهی و ویرانی کامل سوق می دهد ، کرامتها را زیر پا می گذارد ، آزادیها را سلب می کند ، داراییها را به سود خود تصرف می کند و همگان را به زندگانی تلخی که در آن حتی سایه عدالت اجتماعی سیاسی به چشم نمی خورد ، پیش می برد . پس همراه برادرت ؛ پدر آزادگان و سالار شهیدان (ع) که آرمانها و آرزوهاي ملتها را در خود مجسم کرده بود و براي آزادي اراده و بازگرداندن کرامت آنان می کوشید ، پرچم آزادي را برافراشتی با برادرت ، در سنگري واحد قرار گرفتی و کلمۀ اللّه را که کرامت انسان و ایجاد زندگی ایمن و به دور از ظلم و طغیان را در خود دارد به گوش تاریخ رساندید .

ارسال نظر