شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > پيشواى هفتم حضرت امام موسى بن جعفر(ع)
پيشواى هفتم حضرت امام موسى بن جعفر(ع)
پيشواى هفتم حضرت امام موسى بن جعفر(ع)
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 276 کیلوبایت
نویسنده : هيئت تحريريه موسسه اصول دين قم
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

امام موسى بن جعفر الكاظم (ع) 4 ساله بودند كه بساط حكومت جابرانه ى امويان بر چيده شد. سياست عرب زدگى امويان ، چپاول و زور و ستم ، روش هاى ضد ايرانى حكومتشان ، مردم و بويژه ايرانيان را كه خواستار تجديد حكومت داد خواهانه ى اسلام راستين ، بويژه در ايام خلافت كوتاه حضرت على (ع) بودند ، بر ضد امويان بر انگيخت و در اين ميانه كارگزاران سياسى وقت ، ازين گرايش مردم،خاصه ايرانيان به آل على (ع) و حكومت على وار،سوء استفاده كردند و به اسم رساندن حق به حقدار ، امويان را به كمك ابو مسلم خراسانى بر انداختند اما به جاى امام ششم جعفر بن محمد الصادق (ع) ابو العباس سفاح عباسى را بر مسند خلافت و در واقع بر اريكه ى سلطنت نشانيدند . و بدينگونه يك سلسله ى تازه ى پادشاهى اما در لباس خلافت و جانشينى پيامبر در 132 هجرى قمرى روى كار آمد كه نه تنها در ستم و دورويى و بى دينى ، هيچ از امويان كم نداشتند بلكه در بسيارى از اين جهات ، از آنان نيز پيش افتادند. ...

ارسال نظر