شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت جلد 3
امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت جلد 3
امام علي (ع) صداي عدالت انسانيت جلد 3
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 938 کیلوبایت
نویسنده : جرج جرداق
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

مؤلف محترم، بخشي از اين كتاب را كه موضوع آن مقايسه بين اصول و مبادي امام علي عليه السلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر است، در آخر جلد دوم (متن عربي) و بقيه آن را در اول جلد سوم ذكر كرده بود و چون توضيحات و پاورقيهاي ما در جلد دوم (فارسي) بالغ بر در جلد جداگانه اي منتشر شود كه « علي عليه السلام و اعلاميه حقوق بشر » 80 صفحه شد، ترجيح داديم كه مجموع مباحث مربوط به اكنون تقديم خوانندگان محترم مي شود.

ارسال نظر