شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > امام علی (ع) صدای عدالت انسانیت جلد 5
امام علی (ع) صدای عدالت انسانیت جلد 5
امام علی (ع) صدای عدالت انسانیت جلد 5
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1711 کیلوبایت
نویسنده : جرج جرداق
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

هرگاه نظرِكوتاهي به تاريخ گذشته كنيد و عناصر تاريخ سياسي و اجتماعي را از دير زمان تاكنون مورد مطالعه قرار دهيد، درك خواهيد كرد كه مبارزه براي زمامداري بيشترين قسمت تاريخ را اشغال كرده و سرچشمه بسياري از نقشه ها و مبارزات خونين بوده است. از زماني كه جمعيت ها و دولت هايي به وجود آمده اند، در ميان آرزوهايشان چيزي مانند ميل به خونريزي و نبرد براي رياست و زمامداري وجود نداشته است. در اين مبارزه، افراد و جمعيت ها، دولت، حزب و يا عشيره در نمونه هاي مختلف مبارزه رياست تفاوتي ندارند؛ به طور حتم ملتهايي فداي همين مبارزه شديد رياست طلبي شده اند و در خون طمع ورزي رياست طلبي و زمامداري غلطيده اند. ...

ارسال نظر