شما اینجا هستید: فقه و احکام > درآمدي بر شناخت مسایل زنان
درآمدي بر شناخت مسایل زنان
درآمدي بر شناخت مسایل زنان
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 562 کیلوبایت
نویسنده : سید ضیا مرتضوي
موضوع : فقه و احکام
ناشر :
مترجم :

دیدگاه هاي موجود در باره زنان و مسایل آنان را با کدامین ملاک ها نقد و ارزیابی می کنیم ؟ ادبیات ما در فهم و شناخت مسایل زنان و نیز چهره اي که ازجایگاه و نقش زن ارائه می کنیم کدام است ؟ در بازشناسی مسایل زنان , یعنی حقوق واحکام آنان و در مجموع در معرفی سیماي زن مسلمان , اصول و راهبردهایی که میزان شناخت صحیح و فهم درست این مسایل باشد چیست ؟ اینها و پرسش هایی از این دست ,آگاهی هایی را می طلبد که پیش از پرداختن به.....

ارسال نظر