شما اینجا هستید: فقه و احکام > در و صدف
در و صدف
در و صدف
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1319 کیلوبایت
نویسنده : محمد شجاعی
موضوع : فقه و احکام
ناشر :
مترجم :

مسئله حجاب که یک دستور دینی است از مسائل مهم جامعه ماست و با بسیاري از مسائل پیوند خورده، داراي ابعاد سیاسی ، اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی شده است. این مسئله از آن جهت که خطایش با زنان است، به نیمی از جمعیت جامعه مربوط است، و از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقش دارد به همه افراد جامعه مربوط می شود. این حکم الهی که به زن دستورمی دهد در برخورد با مرد و در پوشش خود حدودي را رعایت کن، همواره به عنوان یک مسئله جنجال برانگیز و پرهیاهو در بین طرفداران و مخالفان حجاب در داخل و خارج از کشور مطرح بوده است.حتی دشمنان ما به این مسئله توجه زیادي دارندو علت توجه آنها....

ارسال نظر