شما اینجا هستید: فقه و احکام > در حریم حجاب
در حریم حجاب
در حریم حجاب
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 670 کیلوبایت
نویسنده : محمد مقدسی
موضوع : فقه و احکام
ناشر :
مترجم :

برخی انسان هاي خام و از اسلام بیخبرِ کشورهاي اسلامی، تحت تأثیر تبلیغات مسموم غرب، به احکام دینی و رهنمودهاي سازندة آیین مقدس اسلام به نظر بدبینی می نگرند و برآن گمان هستند که آنچه را غرب براي آنها به ارمغان می آورد راحتی و آسایش است، غافل از اینکه این باور ایشان و آن تبلیغات، سرابی بیش نیست و جز افسار گسیختگی و جدایی از گوهر وجودي خویشتن، ثمري نخواهند یافت. چه آنکه غربیان در حالت گسستگی روحی و تباهی و سرگردانی روانی زندگی میکنند و تنها اسلام است که میتواند بهترین پناهگاه براي انسانها باشد و اوست که درمان کنندة بیماريهاي خطرناك روحی و روانی جهان کنونی میباشد و میتواند زندگی انسان را، در هر زمینه اي اعم از مادي و معنوي سامان بخشد. غرب و طرفدارانش، تحت پوشش پاسداري از حقوق بشر، می کوشند که زنها و دختران مسلمان را ...

ارسال نظر