شما اینجا هستید: فقه و احکام > حدود پوشش و نگاه در اسلام
حدود پوشش و نگاه در اسلام
حدود پوشش و نگاه در اسلام
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1677 کیلوبایت
نویسنده : محمدمهدي شمس الدین
موضوع : فقه و احکام
ناشر :
مترجم :

یکی از مسایل بسیار مهم، که براي هیچ حکومت دینی اي نادیده گرفتن آن، امکان پذیر نیست، مسأله زن و جایگاه مهم او در حیات اجتماع است: آنان که اندکی با مسایل فلسفی، اجتماعی و حقوقی آشنایند، بخوبی می دانند که چه افراطها و تفریط هایی در این زمینه، رفته و می رود. گاه به نام دین، حقوق مسلّم و طبیعی زن، مورد مناقشه و خدشه، قرار میگیرد و زمانی به بهانه حقوق طبیعی و مسلّم زن، حدود الهی و آسمانی دین، نادیده گرفته می شود و باکمال تأسف بایدگفت: این افراط و تفریط نیز- مانند هر افراط و تفریط دیگر - به فرموده امیر مومنان علی علیه السلام زاییده جهل و نا آگاهی است و همین جهل، مایه چه خصومت ها و واکنش هاي غیرمنطقی و خشن که نشده است؟!  لذا چنین به نظر می رسد که بازسازي اندیشه دینی در زمینه هاي مختلف از جمله دیدگاه اسلام نسبت به زن، در شرایط فعلی بسیار ضروري و اجتناب ناپذیر...

ارسال نظر