شما اینجا هستید: فقه و احکام > چادر و مقنعه از دیدگاه قرآن و حدیث
چادر و مقنعه از دیدگاه قرآن و حدیث
چادر و مقنعه از دیدگاه قرآن و حدیث
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 433 کیلوبایت
نویسنده : اکرم السادات دهقانی
موضوع : فقه و احکام
ناشر :
مترجم :

پوشش، نخستین نماد فطري انسان بر روي زمین بوده است. از همان آغاز آفرینش بشر، زن و مرد کوشیدند تا به هر شیوه ممکن، خود را بپوشانند، بدون اینکه پیشتر در این زمینه آموزش دیده باشند. ادیان و اقوام پیش از اسلام به مسئله پوشش توجه کردهاند و اسلام نیز که منطبق بر فطرت بشر است، اهمیت بسیاري براي آنان قائل شده است. در این میان، پوشش زن به دلیل حساسیت و نقش مهم آن در تأمین امنیت، سلامت روحی و جسمی او و سلامت جامعه اسلامی، جایگاه ویژهاي دارد. خداوند در قرآن کریم، به زنان مسلمان فراوان سفارش میکند هنگام خروج از خانه یا رویایی با مردان بیگانه، زیبایی، زینت و اندام خویش را به وسیله پوشش مناسب، ازنگاه نامحرمان بپوشانند. از شمار پوش شهایی که زنان رواج بسیار دارد. « مقنعه » و « چادر » مسلمان در نقاط مختلف جهان اسلام از آن در برابر مردان نامحرم استفاده میکنند، دو پوشش...

ارسال نظر