شما اینجا هستید: فقه و احکام > ازدواج موقّت یا مجدّد؟ راه حلّ یا مُعضل؟
ازدواج موقّت یا مجدّد؟ راه حلّ یا مُعضل؟
ازدواج موقّت یا مجدّد؟ راه حلّ یا مُعضل؟
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 627 کیلوبایت
نویسنده : واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان
موضوع : فقه و احکام
ناشر :
مترجم :

نیاز جنسی و میل به ارضاء آن، طبق حکمت خداوند متعال، در نهاد انسان قرار داده شده است. انسان همانطور که براي رفع تشنگی و گرسنگی و ادامه حیات به آب و غذا و هوا نیاز دارد، به ارضاء صحیح و منطقی میل جنسی هم نیازمند است. اگر این میل و نیاز ضروري و فوق العاده قوي، به طور منطقی و صحیح، ارضاء گردد، موجب آرامش روحی انسان خواهد بود. ولی عدم ارضاء صحیح میل جنسی، از مسیر اصلی آن، آثار زیان باري را از جهات مختلف، در پی خواهد داشت … ازدواج موقّت بهترین راه براي رفع نیاز جنسی و عدم آلوده شدن جامعه به فساد و فحشا می باشد، به خصوص در عصر حاضر که تهاجم فرهنگ مبتذل غرب از یک سو و مشکلات گوناگون جوامع بشري از سوي دیگر، فرهنگ شدن این سنت را ضروري تر می سازد. بالارفتن سن ازدواج دائم، اتفاقات ناگوار و مرگ و میرهاي گوناگونی که بیشتر مردان در معرض آن هستند و بیوه شدن زنان و نیاز آنها به زندگی مشترك و تأمین شدن نیازهاي روحی و جنسی به صورت شرعی، اقتضا می کند که به این امر مهم، بدون حبّ و بغض و تعصّب هاي بیجا و با حفظ شأن و منزلت و جایگاه والاي زنان، با دیده ي احترام پرداخته شود.

ارسال نظر